Privacy beleid

* Door het indienen van dit aanvraagformulier, machtig ik voor het gebruik van mijn persoonlijke gegevens. De persoonsgegevens worden verwerkt door in overeenstemming met de huidige wetgeving en de verplichtingen inzake vertrouwelijkheid van persoonsgegevens. Het verstrekken van gegevens is optioneel, maar noodzakelijk voor het management van de bovenstaande persoon/instantie. U kunt op ieder moment en gratis uw rechten uitoefenen van art. 7 en ss. Wetsbesluit 196/2003 (verwijderen, blokkeren, updaten, en rectificatie, in zijn geheel of gedeeltelijk) door contact op te nemen met de beheerder van de gegevens